Begeleiding bij levensvragen


Over mezelf

Ik studeerde mondhygiëne in Utrecht, mo A en B Nederlands in Groningen en humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en begeleidingskunde: supervisie & coaching aan de Hanzehogeschool Groningen. Ik ben sinds 1994 werkzaam in het HBO-onderwijs. Sinds 1996 ben ik werkzaam aan de Academie voor Gezondheidsstudies Hanzehogeschool Groningen, de eerste jaren bij de opleiding Mondzorgkunde en ook korte tijd bij de pabo, waar ik onderwijs heb ontwikkeld en begeleid. Vanaf 2000 ben ik betrokken geweest bij de onderwijsontwikkeling, coördinatie en onderwijsuitvoering van reflectie- en intervisieonderwijs van de afdeling Logopedie. Van 2006 tot 2013 heb ik onderzoek gedaan naar de effectiviteit van reflectie- en intervisieonderwijs in het ontwikkelen en stimuleren van professioneel gedrag. 

In 2012 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij het faciliteren van reflectief leren ten behoeve van de rofessionele ontwikkeling. In mijn proefschrift Facilitating Reflective Learning wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de intervisiegroep, een onderwijsprogramma ten behoeve van professionele ontwikkeling, en de competenties van docenten.

Ik ben medeauteur van het in 2009 verschenen studieboek Intervisie Leren. Methode voor professionele ontwikkeling. In 2018 verscheen hiervan de derde druk.

Opleiding

Een humanistisch geestelijk verzorger is een professionele geestelijk begeleider. Ik heb een speciale opleiding gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Evenals artsen ben ik gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode.

Als humanistisch geestelijk verzorger ben ik inhoudelijk verantwoording verschuldigd aan het Humanistisch Verbond en val onder de beroepscode en klachtrecht die daarbij horen. Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Daarnaast heb ik de opleiding Begeleidigingskunde: supervisie & coaching afgerond. Ik ben lid van de landelijke vereniging LVSC en geregistreerd supervisor en coach.