Begeleiding bij levensvragen


Een vertrouwelijk gesprek, een luisterend oor zijn de eerste stappen naar eigen antwoorden op persoonlijke levensvragen

Visie

De mens zelf de bron van waaruit persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden tot zelfontplooiing ontstaan. Voor mij is de mens authentiek en autonoom. Het is daarbij voor mij erg belangrijk is dat een ieder een stuk onafgestemdheid kent dat zich onttrekt aan de heersende waarden en normen en dat iedereen dat stuk zelf vorm moet geven om zo de eigenheid ten volle te ontwikkelen.

Het spoor van waaruit ik leef en werk, is de volgende: betrokkenheid, gelijkwaardigheid en medemenselijkheid. Betrokkenheid op de ander komt tot uitdrukking in de oprechte interesse naar en ge├źngageerdheid met een levensverhaal en de oprechte wil de ander nabij te willen zijn, maar ook in het respect voor de ander als mijn aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld en afstand wordt verlangd.

Met de belevingswereld van mijzelf en de ander kom ik telkens in aanraking. Deze werelden zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Bewustwording van de gemeenschappelijke rode draad in de belevingswereld van alle mensen, maakt het vinden en maken van contact makkelijker. De gelijkwaardigheid en medemenselijkheid zijn te vinden in het mens zijn: alle mensen worden namelijk van tijd tot tijd geconfronteerd met veranderingen, positieve en negatieve en alle mensen kennen de gevoelens die vrijkomen wanneer een verandering als dreigend wordt ervaren, als een verandering met verliezen gepaard gaat.

Alle mensen kennen de behoefte aan steun, gevoel van geborgenheid. Alle mensen kennen de angst voor afhankelijkheid, de angst dat degene die voor hen zorgt zich te veel met hun zaken bemoeit. Als raadvrouw wil ik daarin o.a steunende aandacht, betrokkenheid en medemenselijkheid tonen bij levensvragen.